اجرای برنامه "درست کشتی بگیر" توسط اتحادیه جهانی کشتی و همکاران

By Tim Foley

21 ژانویه- اتحادیه جهان کشتی با همکاری کمیته بین المللی المپیک و دپارتمان امور عمومی و توسعه اجتماعی آفریقای جنوبی یک برنامه ورزشی موسوم به "درست کشتی بگیر" برگزار کرد.

 این برنامه 10 تا 15 ژانویه در فرانشوک آفریقای جنوبی برگزار شد که بخشی از برنامه های امور فرهنگی و برنامه های ورزشی آفریقای جنوبی بود و با عنوان " توسعه مربیگری و آموزش ارزشها المپیک" انجام شد. این برنامه یک هفته ای به آموزشهای تئوری و همچنین تمرینات عملی روی تشک اختصاص داشت تا به مربیان و معلمان آفریقایی آموزش دهد که چگونه جوانان مستعد دارای فیزیک مناسب را به سمت کشتی سوق دهند.

"درست کشتی بگیر" برنامه ای بود که با هدف اشاعه آن به جوانان سراسر جهان گسترش پیدا کرد.

همکاری بین اتحادیه جهانی کشتی و کمیته بین المللی المپیک ضروری بود تا اهمیت برنامه "ارزشها و آموزشهای المپیک" از جمله احترام به دیگران و بازی جوانمردانه به نمایش درآیند.

تلاشهای مقام های محلی نظیر دکتر ماریون کیم لی که صاحب موسسه توسعه ورزش و صلح در آفریقای جنوبی است، در برگزاری این دوره آموزشی حیاتی بود.

54 مربی و معلوم از غرب منظقه کیپ در این دوره حضور داشتند.

مفو مادی برنده مدال برنز بازیهای مشتر المنافع در سال 2014 با حضور در این دوره در مورد مسیر ورودش به کشتی و داستان زندگی اش صحبت کرد.

Move+Live+Learn, led by physical education and coaching education expert Dr. Amanda STANEC, developed much of the Wrestle Right curriculum. The resource provides coaches and local decision makers relevant information on: physical literacy, the sport of wrestling, the five OVEP themes, detailed lesson plans and assessments, and information on how to help youth transfer what they learn in the program to their lives outside of the program.

During the pilot program, which included 54 coaches and teachers from districts across the entire Western Cape, South Africa’s Mpho MADI, a bronze medalist at the 2014 Commonwealth Games in Glasgow, inspired attendees by explaining her path to wrestling and sharing her remarkable life story. She was assisted by South Africa’s head wrestling coach, Nico COETZEE, who provided technical leadership on the mats in a way that met the needs of all workshop participants. IOC Facilitator Phelane PHOMANE and United World Wrestling Regional Development Officers Vincent AKA (RDO-Africa) and David LOPEZ (RDO-Americas) also joined Madi for much of the Wrestle Right course, offering their expertise and direction.

Wrestle Right hopes to launch more programs after the Olympic Games in Rio and a review of the program in South Africa.